«

»

Kvě 01 2015

Divadelní spolek Slavkov u Brna

Divadelní spolek Slavkov u Brna

(do r. 2015: Farní divadlo Simsala Bim Slavkov u Brna, o.s.)

Ve městě, jehož divadelní tradice sahá do poloviny 19.století, vznikl na začátku r. 2001 amatérský soubor, který se po více jak dvacetileté přetržce snaží na tuto tradici navázat…

Na začátku roku 2015 mnohé zaskočila změna názvu slavkovského divadelního souboru, který téměř 15 let působil pod názvem Farní divadlo Simsala Bim. Proto možná neuškodí malý exkurz do jeho historie.

Původní soubor vznikl v lednu 2001 jako dětské loutkové divadlo a i název Simsala Bim, který si vymysleli malí divadelníci, se mj. vztahoval k dvěma loutkám v životní velikosti malých dětí (holčička Simsala a chlapec Bim), které měly původně fungovat jako uvaděči loutkových představení. Jenže dřív než se podařilo loutky vyrobit, divadelníci se rozhodli hrát na živo. Když před třemi roky soubor postupně opustila většina původních herců a po novém náboru se členská základna ztrojnásobila, přijal soubor statut občanského sdružení.

Soubor se během několika málo let vyprofiloval a v současné době sdružuje asi 40 členů, a to jak děti a mládež tak i dospělé, takže svým repertoárem může uspokojit široké divácké spektrum.

Když v r. 2014 začal platit nový občanský zákoník, řešil i transformaci stávajících občanských sdružení na spolky, což s sebou kromě jiného přineslo i změny v názvech. Občanské sdružení Farní divadlo Simsala Bim se potýkalo s názvem, který málokdo používal celý, většinou byl název veřejností i novináři různě komolen nebo zkracován. Proto byl na valné hromadě spolku odsouhlasen název jednoduchý a lehce zapamatovatelný:

Divadelní spolek Slavkov u Brna

Spolek je strukturálně rozdělen, podle aktuálně připravovaných her, do tvůrčích skupin. Ty pod vedením režisérů nazkouší 2-3 hry ročně.

Kromě tvůrčích skupin funguje v souboru i technická skupina, která zajišťuje nejen obsluhu osvětlovací a zvukové techniky, ale i výrobu kulis, kostýmů a inspici. Se souborem spolupracuje i profesionální maskérka. Z organizačního hlediska je spolek spravován tříčlenným výborem, který tvoří dramaturg (Ludmila Nosková), produkční (Milan Hrazdílek), hospodář (Marta Šujanová) a jejich týmy.

Divadelní spolek svůj repertoár zatím soustřeďuje hlavně na činohru pro dospělé a pohádky pro děti. Jeho ambice jsou však mnohem širší. Před čtyřmi roky svůj akční rádius rozšířil o festivalovou činnost, když spolu s městem (nyní s SC Bonaparte) začal organizovat festival amatérských divadel Slavkovské divadelní dny, jemuž předcházely Shakespearovské divadelní dny, kterými soubor oslavil 10. výročí svého vzniku.

Scénáristicky a herecky se členové souboru podíleli na vzniku hraného dokumentárního filmu Srdce Evropy, který byl natočen k 1150 výročí příchodu Cyrilometodějské mise na Velkou Moravu.

Od r. 2015 obohatil spolek svůj repertoár o „divadlo malých forem“, nazvané Divadelní kavárna, v níž se diváci mohou setkávat u kavárenského stolu, popovídat si a shlédnout, či jen poslouchat kratší kulturní program.

Představení Divadelního spolku mohou diváci ve Slavkově navštívit v sále Pastoračního centra římskokatolické farnosti, kde se hrají hry komorního rázu a také probíhá Divadelní kavárna, technicky náročnější hry jsou uváděny na jevišti SC Bonaparte. Soubor zajíždí hrát i do okolních obcí a měst a účastní se festivalů amatérských divadel.

Cílem činnosti Divadelního spolku je nabídnout dětem, mládeži a dospělým smysluplnou volnočasovou aktivitu a díky své činnosti přispívat k pozvednutí kulturního života ve městě.

Ludmila Nosková, Divadelní spolek Slavkov u Brna

Přeposílání novinek

Check your email and confirm the subscription