«

»

Led 15 2018

Dobrý večer Pelhřimove!

Dobrý večer Pelhřimove!

 

Po roce jsme opět navštívili tvoje obyvatele. Tentokrát jsme jim pro jejich potěšení přivezli inscenaci Georgese Feydeaua „Dámský krejčí“.

Musím předeslat, že duší a hybatelem celé této akce je tvůj bývalý občan a náš dobrý

podporovatel pan Jaroslav Zrebný. Jen jemu vděčíme za potěšení předvést své nepatrné umění ve zdech tvého krásného divadla.

Díky němu jsme také odpoledne po příjezdu mohli ochutnat ve zdejším pivovaru

několik velmi dobrých vzorků za přítomnosti samotného pana ředitele podniku.

V podzemních sklepech bylo sice, pokud je to vůbec možné, ještě více zima než na povrchu, ale to většině účastníků nevadilo.

Takto posíleni v odhodlání naplnit své poslání, se herci od 18. hodiny pustili s chutí

do práce. A již samotná návštěva 134 platících diváků, byla notným povzbuzením. Herci se do díla pustili s takovou vervou, že já, jako režisér představení jsem nestačil žasnout, co vše jsem s nimi nacvičil.

Následná večeře a posení se proto obešlo bez obvyklého hodnocení představení. Hlavní věcí přece je spokojený divák. A ten spokojený, alespoň podle závěrečného potlesku, byl.

Tak tedy moji herečtí souputníci vzhůru do další činnosti.                       S.O.

Nepojmenovany 1 Nepojmenovany 2 Nepojmenovany 3 Nepojmenovany 4 Nepojmenovany 5 Nepojmenovany 6 Nepojmenovany 7 Nepojmenovany 8 Nepojmenovany 9 Nepojmenovany 10 Nepojmenovany 11 Pelhrimov tisk

Přeposílání novinek

Check your email and confirm the subscription